nyalogon5.png
   

 
Hem Stubbfräsning Djupfräsning Entreprenad Sopmaskin Projektering Kedjegrävning Teleskoplastare Rekreationsplats Lekplatser Trädvård Kontakta oss  Om Cookies GDPR

Sopmaskin

Vi har utökat vår maskinpark med denna sopmaskin.
Stora vattentankar gör att sopningen kan utföras dammfritt i stor utsträckning.
 
Sopning kan utföras där så önskas.
På t.ex. parkeringsplatser eller skolgårdar, trottoarer eller cykelbanor och för att underlätta vid asfalteringsarbeten, eller när linjer skall målas.

(se bildarkiv)

Sopmaskinen är utrustad för ogräsborttagning
i gatumiljö, mellan körbana och kantsten.

sopmaskin

Copyright Stubbtjänst 2019