nyalogon5.png
   

 
Hem Stubbfräsning Djupfräsning Entreprenad Sopmaskin Projektering Kedjegrävning Teleskoplastare Rekreationsplats Lekplatser Trädvård Kontakta oss  Om Cookies GDPR

Lekplatser

Vi bygger lekplatser enligt EU-normer.
Vi har genomgått utbildning för besiktning av lekutrustning samt markytor i anslutning till lekytor enligt Svensk Standard samt Europeisk standard. För att upprätthålla säkerheten och funktionen i lekredskapen krävs att mark/fastighetsägaren har tillsyn, underhåll och att besiktning sker kontinuerligt, samt att installationen skett på rätt sätt.

Installationen skall utföras av kompetent person och enligt tillverkarens anvisningar.
Tillsyn, underhåll och besiktning skall utföras av kompetent person där kunskapen skall ligga i nivå med det updrag som givits och ske minst en gång per år eller tätare.
Faktorer som påverkar detta är t ex hårt utnyttjande, vandalism, placering nära kust,
redskapens ålder osv. Driftansvarig ser till att besiktningsutlåtande dokumenteras och sparas.


Vi kan vara behjälplig med åtgärdande av eventuella brister på Er utrustning
.​


(se bildarkiv)

Copyright Stubbtjänst 2019